Revision

Att ha en revisor är det bästa sättet för dig att skapa förtroende och trygghet. Inte bara för dina kunder eller kreditgivare, utan även för dig själv. Att ha en revisor du kan lita på innebär att riskerna med att driva ditt företag minskar och du kan känna dig tryggare i att fatta beslut, och du som företagare kan koncentrera dig mer på din affärsverksamhet, istället för på dina papper. Vi vill att du ska se din revisor som ett stöd i din verksamhet. Vi har flera kvalificerade revisorer som kan hjälpa dig med den årliga hälsokontrollen (revisionen) av ditt företag och skapa ett förtroendekapital inom din närmsta affärskrets.

Vi hjälper dig med företagets revision

  • Revision
  • Särskild granskning
Vi hjälper dig med företagets revision