Löner

Oftast är löneadminsistrationen en stor utgift för många företag och genom att outsourca din lönehöntering, helt eller delvis, får du en hög säkerhet och frigör personal samtidigt som du sparar in pengar på semestervikarier och utbildningar.

Vi håller oss uppdaterade med aktuell information inom löneområdet. Med hjälp av våra konsulter har du tillgång till kompetens och uppdateringar på aktuella förändringar som sker inom lön, skatter och ekonomi.

Vi skräddarsyr tjänsten efter ditt företags behov för att ge dig precis det stöd du behöver och du har alltid möjlighet att förändra tjänsten efter dina resurser och behov.

Vi kan hjälpa dig med löpande lönehantering, löneavier, semesterlöner, skatt och sociala avgifter, sammanställning och rapportering till Skatteverket och Fora, sjukfrånvaro, HR-stöd och rådgivning, arbetsgivaravgifter, kollektivavtal och anställningsformer.

Välkommen att höra av dig!