Om Arvidsson Revision AB

Sedan 1992 har Arvidsson Revision AB kunnat erbjuda ett stort utbud av tjänster inom ekonomi till de flesta typer av företag och organisationer.

Vi sitter idag nio stycken på kontoret i Vara.

Den vanligaste kunden är ett småföretag eller ett medelstort företag.

Vi arbetar lokalt i Varaområdet och våra kunder finns huvudsakligen inom ett bekvämt avstånd på ca fem mil, även om flera också finns i Uppsala och Stockholm.

Vi tillhandahåller revision och ekonomisk information åt små- och medelstora företag på ett för omvärlden tillförlitligt sätt.
Vi vill bedriva verksamhet i sådan omfattning att det är möjligt att tillhandahålla god kvalitet på de arbeten som utförs.
Vi anser att kompetensutveckling är viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna ge våra kunder den service vi vill erbjuda.